• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی, ذیحساب

تحصیلات


کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

1.عامل ذیحساب شرکت عمران شهر جدید رامین (1376-1379)
2.رئیس حسابداری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (1380-1385)
3.معاون مدیرکل مالی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (1382-1390)
4.ذیحساب جاری و ذیحساب طرح های عمرانی و مدیر کل امور مالی شرکت عمران شهرهای جدید (1390 تاکنون)
پروین نهروانیان