• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

حبیب الله چاغروندی

مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

تحصیلات


کارشناسی ارشد آمایش سرزمین گرایش شهرسازی


پست الکترونیکی

رزومه


سوابق شغلی

1.عضو هیات مدیره و معاونت فنی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
2.عضو و رئیس شورای شهر در دور اول و دوم ایلام
3.شهردار ایلام
4.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام
5.مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
6.مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید پرند
حبیب الله چاغروندی