• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

خالد خیری

مدیرکل دفتر فنی و اجرایی

تحصیلات


فوق لیسانس مهندسی معماری


پست الکترونیکی

رزومه


1.مدیرکل فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از 1396 تاکنون
2.عضو هیأت مدیره شهر جدید اندیشه : 1/1/1396 لغایت 1/11/1396
3.مدیرکل برنامه ، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی : 1394 - 1386
4.مدیرکل کنترل اجرای ساختمان معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی : 1386 - 1380
5.مدیر اجرایی پروژه های شرکت ایجاد محیط بین الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشورهای لیبی و عمان : 1380- 1379
6.مدیر اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران : 1379- 1377
7.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان : 1377- 1374
8.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام : 1374- 1371
9.معاون فنی و اجرایی مسکن و شهرسازی استان ایلام : 1371- 1370
10.کارشناس مسئول دفتر فنی استانداری ایلام : 1370- 1369
11.کارشناس مسئول در جهاد سازندگی استان ایلام : 1369- 1362

خالد خیری