• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

نادر عربی

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن

تحصیلات


کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی


پست الکترونیکی

رزومه


1.کارشناس شهرسازی، مسئول طرح تفصیلی شهرداری مراغه
2.کارشناس دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
3.مدیر برنامه ریزی شهری شهرداری های بناب و ملکان (آذربایجان شرقی)
4.مسئول گروه برنامه ریزی مسکن، معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
5.معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
نادر عربی