• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محمد نظری

مدیر روابط عمومی

تحصیلات


کاردانی و کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


پست الکترونیکی

رزومه


سابقه شغلی:
مسئول اعتبار طرحهای عمرانی استانها و مناطق پستی تهران 1379 لغایت 1386
عضو کمیته تخصصی بررسی پیشنهادات معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیرعامل پست در سال 1385
کارشناس اجرایی برگزاری دوره های ICDL کارکنان شرکت پست 1385 لغایت 1386
مسئول دروس و امتحانات دبیرستان فنی پست از سال 1386 لغایت 1387
مسئول روابط عمومی مرکز آموزش پست از سال 1386 تا 1393
مسئول واحد مالی مرکز آموزش و طرح های عمرانی از سال 1386 تا 1390
عضو کمیته صرفه جویی و بهره وری شرکت پست در سال 1387
معاون دبیرستان فنی شرکت پست از سال 1387
مدیر دبیرستان فنی شرکت پست از سال 1391 تا 1393
رییس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی مرکز آموزش پست از آبان ماه سال 1390 تا آذر ماه 1393
مسئول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1392
عضويت در کميته نياز سنجي آموزشي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393
مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از 1393
مشاور رسانه ای نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی
عضو کمیته صیانت از حقوق مردم وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید کشور
عضو شورای فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
عضو شورای هماهنگی اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی
محمد نظری