فرم نظر سنجی
وضعیت خدمت رسانی

واحد یا بخش مراجعه شده:

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم (به نحو مطلوب) برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

آیا خدمات مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

نام مراجعه كننده

شماره تماس

تاریخ مراجعه

پست الکترونیک

علت مراجعه

نام شهر

نام فرد یا افرادی که همکاری رضایت بخشی با شما داشته اند

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

* چاپ این صفحه *