فرصتهای سرمایه گذاری

 

برای مشاهده فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید ایران به آدرس زیر مراجعه نمایید.

                                          investment.ntoir.gov.ir

 

* چاپ این صفحه *