فرم مناقصه

 
  عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-تست1
  آگهي در محدوده :-
  آگهي در محدوده :دفتر
  بها سند :287552005
  بها سند :-
  عنوان روزنامه :اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/07/28
  آخرين مهلت :96/01/22
  شماره صفحه روزنامه :14
  متن آگهي :تکمیل قسمتی از مسجد حضرت ابوالفضل برای ثبت نام بر لینک کلیک کنید لینک ثبت نام

<< بازگشت به ليست مناقصات
* چاپ این صفحه *