صفحه اصلی > معرفی > مدیر عامل > رزومه مدیرعامل 
رزومه مدیرعامل


 

نام : حبیب الله

نام‌خانوادگی : طاهرخانی

تاریخ تولد : 1352

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (1380)سوابق پژوهشی و شغلی

دوره های آموزشی تکمیلی

دوره آموزشی توسعه درآمد در شهرداری ها در دانشگاه اکسفورد بروکس انگلستان(1386)

دوره آموزشی رتبه بندی اعتباری در شرکت CI  در لماسول قبرس ( 1389)

دوره آموزشی(  study tour)توسعه پایدار شهری و رشد هوشمند در کشور آلمان نمونه موردی شهرهای برلین و هامبورگ(1394)

سمت های اجرایی

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  

1394-ادامه دارد

 

نائب رئیس ستاد شهرک سازی

 

1392-ادامه دارد

 

عضو شورای هم اندیشی و سیاستگذاری اندیشه ایرانشهر

 

1394-ادامه دارد

 

نماینده شرکت عمران شهرهای جدید در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

 

سال1394 تا کنون

 

مدیر کل برنامه و بوجه شهرداری تهران

 

1390-1392

 

مشاور معاون برنامه ریزی شهرداری تهران

 

1389-1390

 

معاون مدیرکل در آمد شهرداری تهران و مدیر حوزه درآمد پایدار

 

1386-1389

 

معاون مرکز پژوهش های شهری و روستایی سازمان شهرداری های

 

1382-1385

 

مدیر پروژه طرح جامع درآمدی پایدار شهرداری تهران تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران

 

1386-1387

 
مدیر پروژه تدوین برنامه عملیاتی شهرداری تهران (1393-1397) تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران   1392  
مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گروه شهرسازی   1385-1391  
مدرس دوره های آموزشی شهرداران استان های قزوین، مازندران، مراکز استان ها(قم)، شوراهای اسلامی خراسان و...   1382-1395  

قائم مقام سردبیر فصلنامه اقتصاد شهر (شماره 1-4)

 
 
دبیر بخش پژوهش فصلنامه مدیریت شهری   1379-1380  
عضو کمیته تخصصی اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداری های کشور و شهر تهران   1382  
کارشناس مسئول پروژه های مطالعاتی سیستم مطلوب حسابداری و بودجه نویسی شهرداری ها   1384-1385  
کارشناس ناظر پروژه طراحی سیستم سنجش و ارزیابی بهره وری در شهرداری های کشور   1385  

افتخارات

 
 

- مدیر نمونه شهرداری تهران- 1390

 
 

- لوح تقدیر از UN-Habitat   به دلیل ارائه تجربه طرح جامع درآمد پایدار در برنامه Best Practice- 1387

 
 

- لوح تقدیر از کنفرانس بین المللی مدیریت به دلیل ارائه تجربیات مدیریتی، طرح جامع درآمد پایدار، رتبه بندی اعتباری شهرداری تهران و برنامه عملیاتی در 3 کنفرانس متوالی

 
 

- مدیر نمونه پژوهشی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سال 1391

 
 

مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها

     

عنوان مقاله/کتاب

سال ارائه

محل ارائه

ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری

1381

فصلنامه مدیریت شهری علمی پژوهشی

برنامه ریزی و مدیریت شهری مبانی نظری و چالش های تجربی

1381

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها

بررسی و تحلیل اتکای شهرداری بر درآمد فروش مازاد تراکم

1384

مجله شهرداری ها شماره 50

مدیریت بافت تاریخی شهرداری های ایران(چالش ها و راهبردها)

1385

فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 علمی-پژوهشی

تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران

1385

دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

حاکمیت شهر- منطقه تهران چالش ها و روندها

1386

نشریه هنرهای زیبا شماره 29 علمی و پژوهشی

طرح جامع درآمد پیادار شهری تهران

1386

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلن شهری تهران

1387

نشریه هنرهای زیبا شماره 32 علمی و پژوهشی

آسیب شناسی مدل ادار امور شهر در ایران

1387

فصلنامه پژوهش های جغرافیایی علمی - پژوهشی

بررسی انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکمروایی شهری ایران

1387

فصلنامه صفحه شماره 46 علمی - پژوهشی

مبانی نظری بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی

1388

انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

رتبه بندی اعتباری شهرداری

1388

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تامین مالی طرح جامع شهر تهران مشکلات و راهکارها

1388

دومین همایش مالی شهرداری

تحقق طرحهای توسعه شهری در گروه ارتباط مطلوب مدیریت و برنامه ریزی شهری

1389

مجله شوراها

نظام مدیریت کنترل ساخت و سازهای روستایی در ایران

1389

کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی

نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه

1390

ناشر نشر شهر

بررسی الزام های مالی تبدیل شهرداری تهران به نهاد اجتماعی

 

1390

کنفرانس شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

تدوین برنامه میان مدت شهرداری ها در ایران ( نمونه تهران )

 

1390

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 

1391

پنجمین همایش مالی شهرداریها

تامین های فضاهای پایدار شهری

 

1392

اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار دانشگاه هنر

 

ضرورت های تغییر نظام درآمدی شهرداریها

1392

یادداشت روزنامه اقتصاد

 

تحلیل بر جایگاه شهرهای جدید در توسعه مسکن کشور

 

1393

چهاردهمین همایش سیاست توسعه مسکن در ایران

 

تحلیلی بر تجربه شهرهای جدید ایران بعد ازانقلاب

1393

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

انتقال پایتخت موضوعی بحث برانگیر

 

1394

یادداشت روزنامه اقتصاد

 

بررسی اثرات ملاحظات اجتماعی بر رویکردها و سیاست های طرحهای نوسازی بافت فرسوده

1394

کنفرانس بین المللی پژوهشگاه کاربردی در مهندسی عمران

ضرورت تدوین سیاست ملی شهری

 

1395

شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران دانشگاه تهران

گژکارکردی نظام درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها در نظام مدیریت سرزمین

 

1395

دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین دانشگاه تهران

زیان نیمه کاره ها برای اقتصاد شهر تهران

1395

روزنامه دنیای اقتصاد

 

Governance of Tehran city

2006

کنفرانس شهر و منطقه شهری

Examination of effects of direct election of mayors in improving irans urban governance

 

2010

کنفرانس اروپایی شهر زندگی