مدیران کل


مجتبی پورخیز


مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد


تلفن : 88880898           دورنگار : 88876633


 

محسن زارعی


مدیرکل حراست و مشاور مدیرعامل


تلفن : 88778546           دورنگار : 88672104


 

 

محسن غیاثی


مدير كل دفتر املاك و امور حقوقی 


تلفن : 88776517           دورنگار : 88876633 

علی اخلاقی


مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه


تلفن : 88880086           دورنگار : 88876644


نهروانیان

پروین نهروانیان


ذیحساب و مدیرکل امور مالی


تلفن : 88772193           دورنگار : 88880891

عبدی نژاد

همتعلی عبدی نژاد


مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری


تلفن : 88672100           دورنگار : 88672101

 

محمدرضا توکلی


مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک


تلفن : 88776514           دورنگار : 89356514


چاغروندی

حبیب الله چاغروندی


مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه


تلفن : 88776512           دورنگار : 88880952


 


خالد خیری


مدیرکل دفتر فنی و اجرایی


تلفن : 88889590           دورنگار : 88880952


نادر عربی

نادرعربی


مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن


تلفن : 88776515           دورنگار : 89356768


 

داود صفدری


مدیرکل پیمان و مشارکت


تلفن : 88777829           دورنگار : 88880952مسعود هاشمی

 

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه

 

تلفن : 88776633           دورنگار : 89356398

 

احمد فرهادی پور


مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات


تلفن : 88876622           دورنگار : 88672099


 

محمد نظری


مدیر روابط عمومی


تلفن : 89356000           دورنگار : 88672099