صفحه اصلی > معرفی > هیات مدیره > رزومه آقای مهندس طاهرخانی 
رزومه آقای مهندس طاهرخانی

 

 

نام : حبیب اله

نام‌خانوادگی : طاهرخانی

تاریخ تولد :  1352

کارشناسی جغرافیا (انسانی- اقتصادی), فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)،

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

nto_Mr-TaherKhani_heyatModireh_03.jpg

سوابق شغلی

1. معاون مرکز پژوهشهای شهری و روستایی وزارت کشور

 

2. مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

3. سردبیر مجله شهرنگار و اقتصاد شهر

 

4. معاون مدیرکل درآمد شهرداری تهران و مدیر حوزه درآمدهای پایدار

 

5. مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری تهران

 

6. عضو هیات مدیره شهرسازی و توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید

 

عضویت در انجمن ها، کمیته های تخصصی، شورای فنی و غیره

 

1. هیات تحریریه مجلات شهرنگار، اقتصاد شهر، مدیریت شهری

 

2.دبیر علمی همایش مبالغ شهرداری و همایش (اول، دوم، سوم)

 

3.عضو کمیته مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران

 

4.عضو کمیته علمی تدوین برنامه پنج ساله عملیات شهرداری تهران

1393-1397