صفحه اصلی > معرفی > هیات مدیره > رزومه آقای مهندس روانفر 
رزومه آقای مهندس روانفر

 

 

نام : حسن

نام‌خانوادگی : روانفر

تاریخ تولد :  1334/7/25

کارشناس معماری

آقای مهندس روانفر- عضو هیئت مدیره

سوابق شغلی

1. معاون شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان

 
2. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان  
3. مدیرعامل شرکت مسکن سازان اصفهان  
4. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان  
5. شهردار منطقه 3 اصفهان (منطقه تاریخی اصفهان)  
6. مدیرعامل شرکت احیاء میدان عقیق (میدان امام علی)  
7. عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  
8. عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  
9. عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان  
10. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان  
11. عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید